Evoluce existuje. Gravitace taky.

7. ledna 2017 v 2:16 | Jan Duha

Od spousty teistů, především křesťanů, jsem už zaslechl výrok ,,Evoluce neexistuje", nebo ,,Nevěřím v evoluci".
Začnu tím, že vzhledem k tomu, že pro evoluci mluví poměrně jednoznačné vědecké důkazy, je tento výrok pro mně na úrovni tvrzení ,,Nevěřím v gravitaci, hmotu na Zemi drží Bůh" (ačkoliv na základě teorie relativity dnes víme, že gravitace je způsobena působením hmoty samotné, zakřivující prostor).

Ale vraťme se k evoluci. Pominu teď samotný vznik vesmíru, protože ten s tématem tolik nesouvisí, a budu se věnovat samotné evoluci člověka. Na začátek snad jen uvedu, že evoluce dle mě není v rozporu s principem karmy, neboť evoluční teorie se zabývá vývojem těl živočichů na základě přizpůsobování okolnímu prostředí, zatímco karma hovoří o vývoji vědomí bytostí, existujících v těchto tělech. Mozek pak chápu jako místo, kde se tělo stýká s vědomím, stejně, jako je anténa místem, kde se rádiové vlny potkávají s radiopřijímačem.

Začněme tím, že fundamentalističtí křesťané tvrdí, že je svět starý přibližně 6000 let, což lze však vyvrátit poměrně snadno. Na základě metody radioaktivního datování zirkonu, jednoho z nejstarších minerálů na zemi, nalezeného v australském Jack Hills, bylo zjištěno, že je zhruba 4,4 miliardy let starý.

Radioaktivní datování odhaduje stáří prvků pomocí jejich poločasu rozpadu, tedy doby, za kterou se vyzáří polovina atomových jader daného prvku, a je tedy považováno za jednu z nejpřesnějších metod datace stáří objektů.
V případě pozůstatků lidí se za bernou minci bere radioaktivní izotop uhlíku, protože to je jeden ze základních prvků v našem těle.

Díky porovnání s odhadovaným stářím Sluneční soustavy na základě přítomnosti prvků v meteoritech (cca. 4,54 mil.let) tak byl věk naší Země přibližně na 4,6 miliardy let stanoven.

Uznejte, že máme-li k dispozici něco tak přesného, jako je datování pomocí rozpadu atomových jader (dokonce i atomové hodiny jsou jedny z nejpřesnějších), tak výsledky získané tímto způsobem budou o něco blíž pravdě, než zápisky jakéhosi středověkého mnicha, který navíc ještě nesprávně spočetl údajný rok Ježíšova narození.

Kulhá i příběh o Adamovi a Evě. Nebudeme se bavit o tak samozřejmých věcech, jako že neexistuje nic jako mluvící hadi.
Ale i kdyby samotný had byl metaforou, pak je záhadou, jak se lidstvo mohlo vyvinout z pouhého jednoho páru, který navíc zplodil jen dva syny. Buď by lidstvo vymřelo už po dvou generacích, nebo by Kain a Ábel museli spát se svou vlastní matkou, díky čemuž by lidstvo stejně vymřelo po několika pokoleních následkem genetické degenerace.

Pokud kromě Adama a Evy bylo stvořeno více lidí, pak je otázkou, proč nejsou v Bibli uvedeni a kdo vlastně rozhodne, která její část je nástinem skutečnosti, která jen metaforou a která se má brát doslova.
Navíc dle Bible ráj obtékaly čtyři řeky, z nichž jedna byla Eufrat, jednalo se tedy o oblast někdejší Mezopotámie, přibližně dnešního Iráku a Íránu. Jenže díky nálezům kosterních pozůstatků prvních lidí dnes víme, že první lidé
se vyvinuli a žili v Africe, přibližně na území dnešní Etiopie. Proto se také prvním lidem říká po latinsku Australopitecus Africanus.

Hlavním argumentem proti evoluci je věta typu ,,Přece se nic nevyvinulo náhodou, každý obraz má svého malíře" apod.
Na to jsou v podstatě dvě odpovědi. Jednak i ten malíř se někomu narodil. A tedy vyvstává otázka, komu se narodil křesťanský Bůh nebo kdo ho stvořil. Pokud ho stvořil jiný Bůh, můžeme se ptát takto znovu, kdo vytvořil jeho.
Pokud někdo řekne, že Bůh je věčný, mohu já říct, že vesmír je věčný, nebo je jedním z mnoha cyklicky vznikajících a zanikajících vesmírů.

Za druhé, evoluce není náhodný proces. Je to proces, který má dané zákonitosti, a to hlavně, že přežije ten, kdo se nejlépe přizpůsobí podmínkám svého prostředí. Za třetí, živá hmota funguje jinak, než neživá a disponuje vlastnostmi jako růst, příjem potravy, obrana před nebezpečím nebo schopnost se rozmnožovat, což rozhodně nejsou náhodné procesy.
Za čtvrté, křesťané rádi argumentují tím, že matematická pravděpodobnost evoluce je malá.
Deset na mínus...já nevím kolikátou, prostě strašně moc - tou. I kdyby to tak bylo, tak pokud je vesmír nekonečný,
je v něm existence jakkoliv nepravděpodobného jevu teoreticky možná téměř s jistotou.

Důvody, proč lze evoluci považovat za prokázaný fakt, bych shrnul do osmi bodů.

1) Fosilie vymřelých živočichů

Nacházíme zkameněliny živočichů jako jsou například trilobiti, o nichž víme, že dnes nežijí.

2) Kosterní pozůstatky vymřelých živočichů

Tento bod je podobný bodu 1). Byly nalezeny kosterní pozůstatky dávno vymřelých druhů, například mamutů,
ale i člověka. Kostry Australopiteka, Homo Habilis, Homo Erectus i dnešního Homo Sapiens (Sapiens).

3) Pozorovatelné mutace virů a bakterií

Často se setkávám s argumentem, že evoluci dnes nemůžeme pozorovat, tedy nefunguje.
Argumenty typu, že když budeme házet hada dokola z okna, také mu křídla nenarostou.
Jenže u většiny živočichů fungují evoluční procesy v řádech tisíců, milionů, ba miliard let.
Odpověď tedy zní, že kdybychom žili miliony let a měli tak možnost po miliony let toho hada z okna házet, a zabránit přitom jeho okamžité smrti, možná by mu ta křídla narostla.
Existují navíc živé organismy, u kterých evoluci pozorovat lze. Bakterie a viry. Jak myslíte, že by si různé kmeny chřipky pěstovaly odolnost vůči lékům, kdyby evoluce neexistovala?

4) Vznik psa z vlka

Většina odborníků, např. kynolog Bruce Fogle, uznávají, že dnešní psi se vyvinuli z vlků díky lidské domestikaci. Jasný příklad toho, jak vliv prostředí a soužití jednotlivých druhů může vést u jednoho nebo i u obou z nich k evoluci.

5) Možnost křížení druhů

Různé rostlinné, ale i zvířecí druhy můžeme mezi sebou křížit. Například zkřížením lva a tygra vznikne kříženec ligr,
který má genetické znaky obou šelem.

6) Původ ptáků v dinosaurech

Stejně, jako mají psi příbuzného vlka, jsou i dnešní ptáci příbuzní někdejších dinosaurů.
Někteří dinosauři, ze kterých se během jury ptáci vyvinuli, měli také peří.

7) Důkaz adaptace pěnkavího zobáku druhu potravy

Vůbec první důkaz, který Darwin pro evoluci použil. Zkoumal tvar zobáků pěnkav na různých ostrovech a zjistil, že se liší dle druhu potravy, který daná pěnkava přijímala. Podobný příklad, jaký nám dnes ukazují viry a bakterie. Pokud někdo namítne, že evoluce funguje jen v rámci druhu, ale ne mezi druhy, pak se zeptám, kde vidí jasnou hranici, co je ještě pěnkavou a co už není. Evoluce probíhá, kromě virů a bakterií, velmi pomalu na to, abychom mohli běžně pozorovat vznik nových druhů.

8) Důkaz zvětšení mozku člověka v důsledku jedení masa

Zaryté vegetariány tím asi naštvu, ale ano. Souvislost mezi jedením masa a zvětšením našeho mozku uznává například
evoluční genetik Norman Johnson. Švědští vědci pro změnu vypracovali studii, na základě které jedení masa zkrátilo u našich předků dobu kojení, což jim umožnilo mít více potomků.

Posledním želízkem v ohni křesťanů je tvrzení, že i Darwin na smrtelné posteli přijal Krista.
Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Citujme mou oblíbenou Wikipedii:

,, Darwinova víra v křesťanství postupně časem slábla, a se smrtí dcery Annie v roce 1851 nakonec vyhasla zcela. Sice nadále podporoval místní kostel a pomáhal s farní prací, o nedělích dával přednost procházkám. V pozdějších letech, když byl tázán na svůj postoj k víře, prohlásil, že nikdy nebyl ateista ve smyslu popření existence Boha, a že obecně se dá říci: "Agnostický by byl správnější popis mého duševního stavu."

Charles Darwin ve svém životopisu popřel falešné příběhy, které kolovaly o jeho dědečkovi Erasmovi Darwinovi a ve kterých se tvrdilo, že Erasmus na smrtelné posteli volal pro Ježíše. Charles uzavřel své psaní slovy "Takový byl stav křesťanství v naší zemi (roku 1802) … Můžeme přinejmenším doufat, že nic takového dnes nezvítězí." Navzdory tomuto očekávání, rovněž i po smrti Charlese Darwina kolovaly velmi podobné příběhy. Tyto příběhy byly natolik silně propagovány některými křesťanskými skupinami, že se postupně stávaly legendami. Tato tvrzení byla vyvrácena Darwinovými dětmi a byla též dějepisci označena za falešná."

Inu, co dodat. Kromě citace z Wikipedie si lze většinu faktů a důkazů, které jsem popsal, snadno ověřit, pokud do vyhledávače zadáte klíčová slova. Nikomu neberu jeho víru (sám mám svoji též), nicméně než mi někdo začne tvrdit vědecky dávno vyvrácené hypotézy, typu ,,Evoluce neexistuje", doporučil bych mu, aby si nejprve zjistil fakta, než něco podobného řekne. Jinak si ho bezděky zařadím do šuplíku ,,ten, co nevěří zjevnému".
Ono je hezké mít víru, ale i dalajlama říká, že pokud by byl buddhismus v rozporu s realitou, pak je nutné upravit buddhismus, a nikoliv realitu. Křesťanství, zvlášť jeho fundamentalistická forma, by si z tohoto výroku mohlo vzít příklad.

Ale abych nebyl za ďábla, který jen dští oheň okolo sebe, zakončím tuto úvahu tak trochu ve srandě.

Aneb dejte si pozor, jak a kam evolvujete - aby se z Vás nakonec nestal Homo Computeris, jako už před nějakou dobou ze mě.


Výsledek obrázku pro evoluce

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Milan Milan | Web | 9. dubna 2017 v 11:59 | Reagovat

Ať žije teistická evoluce, tedy ta evoluce, kterou „řídí" Bůh :-)

2 Jan Duha Jan Duha | Web | 9. dubna 2017 v 21:32 | Reagovat

To by mi ovšem musel někdo dokázat existenci Boha, což se zatím nikomu nepovedlo, takže to stále považuji za neprokázanou hypotézu, stejně, jako například tvrzení, že zemi obíhá neviditelná čajová konvice.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama